AKTÍVNE SOBOTY

Vážení návštevníci stránok Rokokového kaštieľa v Šaci,

každoročne sa opakuje situácia, ktorá ma na jednej strane teší na druhej zase zarmucuje. Je to veľký záujem náhodných sympatizantov o dianie za bránami kaštieľa, ktorí majú záujem aktívnym spôsobom prispieť k zveľaďovaniu kaštieľa, jeho záhrad a širšieho okolia. Bohužiaľ títo nadšenci, mimo úzku komunitu Občianskeho združenia ROKOKOVÝ KAŠTIEĽ ŠACA prichádzajú alebo v nevhodnú dobu, alebo nie sú vhodne ustrojení. Prichádzajú totiž vždy len pre prvotnú informáciu, keďže donedávna, pred spustením internetových stránok iný spôsob dozvedieť sa niečo o kaštieli neexistoval resp. bol veľmi komplikovaný. Aj keď návštevníci nechajú na seba telef. kontakt nie je v mojich silách obvolávať všetkých záujemcov, často sa tel. zmenia, čísla sa stratia a pod.
Preto Občianske združenie dáva všetkým na známosť, že od prvej júnovej soboty t.j. 4.6.2011 organizuje AKTÍVNE SOBOTY, vždy v čase od 9.00 hod do max 18.00 hod. Počas práce je zabezpečený pitný režim a strava, záhradná sprcha, toalety. Po ukončení práce začína večerný program – záhradná party a letné kino podľa počasia v záhrade, alebo v kaštieli. Počasie nemá žiaden vplyv na prípadné zrušenie akcie, pretože práce sa nájde vždy dosť aj pod strechou, rovnako ako zábavy.
Na akciu je však nutné z organizačných dôvodov sa prihlásiť min 48 hod vopred, aby bol zabezpečený odborný dohľad, dostatok nápojov,  jedla atď. Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať písomný súhlas zákonného zástupcu resp . tento musí dôjsť osobne.

Naša ponuka aktivít:
EXTERIÉR
- upratovanie
- čistenie omietok/nástených malieb
- murárske práce
- pomocné stav. práce
- kamenárske práce
- štukatérske práce
- maliarske práce
- zlátenie
- stolárske préce
r101 INTERIÉR
(Umelecko remeselné práce nutné kvalifikačné predpoklady a vzdelanie)
- reštaurovanie nástenej maľby
- reštaurovanie nábytku
- reštaurovanie plastík a kameňa
- pozlacovanie umeleckých predmetov a fresiek

EXTERIÉR – Remeselné práce
- murárske práce
- betonárske práce
- kopačske práce, zemné práce
- pomocné stav. práce
- kosenie krovinorezom
- kosenie samohybnou kosačkou
- kosenie traktorom
- strihanie živých plotov
- vyrezávanie, strihanie výmladkov stromov a náletových drevín
- štiepkovanie ,
- kompostovanie
- mulčovanie, pletie
- hrabanie lístia , sena
- výsadba stomov ,
- výsadba kríkov
- výsadba kvetín
- zavlažovanie

Tešíme sa na sobotu

S úctou

Ing. Ľubomír Homa
Predseda Predstavenstva
ROKOKOVÝ KAŠTIEĽ ŠACA