Zaujímavosti

Budú sa prepisovať dejiny Šace !?
Ako sa uvádza zo známej histórie Šace , napr. www.saca.sk
cit.:”S rodinou SEMSEY sú úzko späté aj dejiny hradu v Šaci. Kedy presne hrad vznikol nie je známe, ale jeho výstavbu……..základe existujúcich dokumentov nie je možné ani len približne situovať hrad v Šaci.

Z dôveryhodného zdroja a na základe predloženej foto dokumentácie z vykopávok môžme prehlásiť, že miesto kde hrad v Šaci stál už nie je opradené tajomstvom, legendami a mylnými domnienkami viď citát z histórie Šace ale je už známe. Je to iné miesto ako sa predpokladalo. Z viacerých dôvodov sme však zatiaľ viazaný mlčanlivosťou, a to nielen voči nášmu zdroju ,ale aj z dôvodu zodpovednosti pred prípadným neodborným zásahom pri vykopávkach až po barbarské hľadanie pokladov s devastáciou územia. Radi tiež prenecháme slávu , obdiv a uznanie skutočným objaviteľom. Informácie o nálezisku sú v správnych rukách na príslušných inštitúciách. Postupne, ako bude nálezisko odborne zabezpečené sa dozviete viac.
S potešením tiež konštatujeme, že v Šaci vznikne ďalšie Občianske združenie, s podobným zameraním ako to naše , ktoré sa bude venovať hradu v Šaci.
Dejiny Šace sa začali prepisovať už aj 18.6.2011, kedy sa po viac ako trištvrť storočí, do rytierskej sály rokokového kaštieľa vrátila živá hudba baroka, rokoka a klasicizmu.

Celý text týkajúci sa hradu z www.saca.sk

S rodinou Semsey sú úzko späté aj dejiny hradu v Šaci. Kedy presne hrad vznikol nie je známe, ale jeho výstavbu možno umiestniť do rozpätia rokov 1439-1445. Vieme však , že bol zbúraný v roku 1468. Na jeho zbúranie mali vplyv udalosti, ktoré sa odohrali v Uhorsku zhruba v čase výstavby hradu. V roku 1439 zomrel Albrecht Habsburský, uhorský kráľ. Jeho manželka – kráľovná Alžbeta porodí syna až po jeho smrti/ Ladislav Pohrobok/ a o tri mesiace ho dá korunovať za kráľa Uhorska. V januári 1440 zvolia uhorské stavy za svojho kráľa Vladislava poľského. Krajina sa tak rozdelí do dvoch táborov. Alžbeta najme žoldnierske vojsko na čele s Jánom Jiskrom, ktorý vtiahne do Uhorska a obsadí jeho severnú časť, vrátane Košíc. Kráľ Vladislav zahynie v boji proti Turkom. V roku 1445 uznáva uhorská šľachta Ladislava Pohrobka za svojho kráľa a od roku 1446, keď sa stal gubernátorom krajiny Ján Hunyady, všetky snahy smerovali k vyhnaniu Jiskrovcov z krajiny. Mesto Košice vnímalo teda šačanský hrad ako určité ohrozenie, pretože by sa hrad mohol dostať do rúk Jiskrovcov. Krajinské stavy prikázali zbúranie hradu v rámci demilitarizácie krajiny už v roku 1449, ale Semseyovci ho nezbúrali.
O necelé dve desaťročia sa o to pričinili Košičania, ktorí ustavičnými sťažnosťami u kráľa dosiahli jeho súhlas s násilným zbúraním hradu. Na základe existujúcich dokumentov nie je možné ani len približne situovať hrad v Šaci. Podľa špeciálnej vojenskej mapy z roku 1875, kde juhozápadne od Šace je časť chotára , ktorá sa nazýva „ Vár táblak“ čiže „Hradné tabule“ alebo „ Hradné územie“. V súvislosti s názvom by sa dalo logicky uvažovať o tom, že hrad mohol byť práve v týchto miestach. „ koniec cit.