História

Kaštieľ bol postavený v roku 1776. Pôdorys je v tvare hranatého U, uprostred má oválne riešenú slávnostnú sálu, prečnievajúcu nad úroveň objektu. Fasádu prostrednej časti zdobí bohatá rokajová ornamentika, bočné steny pilastre a nadokenné rímsy. Objekt je zastrešený manzardovou strechou. Slávnostná sála je vymaľovaná iluzívnou barokovou maľbou. V kupole sú mytologické bojové scény od košického maliara Erazma Schrötta z konca 70. rokov 18. storočia.

Od roku 1944 bol používaný ako poľnohospodárska budova – liaheň a výkrmňa hydiny, ako aj opravovňa strojov, skladové priestory. Slúžila aj ako mestská autobusová stanica a opravovňa. V 50-tych rokoch budova čiastočne vyhorela, čo neskôr viedlo k totálnemu zdevastovaniu budovy a jej použiteľnosti. Od 70-tychrokov po čiastočnej rekonštrukcii slúžil ako budova depozitu a dielní pre účely Východoslovenského múzea v Košiciach. Po reštitúcií a následnej  zmene majiteľa , od roku 2001 prebieha komplexná rekonštrukcia kaštieľa.
Dňa 18.6.2011, zaznela po dlhých desaťročiach v Rytierskej sále opäť baroková hudba.