Obrazy

Vážení zberatelia, obdivovatelia, milovníci výtvarného umenia. Máte asi pocit, že táto doba nie je priaznivo naklonená našej vášni. Utvrdzujú Vás v tom stagnujúce
obchody s výtvarným umením v zavedených aukčných domoch a starožitnostiach na Slovensku, V súčasnej dobe to vyzerá tak, že so svojou zbierkou nikto neurobí nič múdrejšie ako to, že bude čakať. Ale vzhľadom na cenový precedens pri nákupe svojho obrazu a jeho následnom predaji( t.j. vyvolávacia cena je rovná nákupnej cene bez poplatkov) a dvoch poplatkoch za sprostredkovanie predaja resp. kúpy toho istého obrazu a príslušnej DPH ,by sa muselo čakať minimálne jednu ľudskú generáciu, aby sa na kúpe a následnom predaji toho istého diela neprerobilo. Pri aukcii totiž možno odmietnuť iba podlimitnú dražbu Vášho diela ,aj to odporúčam urobiť z vlastných skúseností písomne na zmluve t. j. pred dražbou. Vydraženie svojho ponúknutého diela za limit však odmietnuť nemožno. Čakanie na to, že snáď potomkovia na tom neprerobia, by však platilo iba v absolútnej nominálnej hodnote, ak však vezmeme do úvahy infláciu, tak sa to teoreticky nestane nikdy. Zberateľ však nechce predávať pre predávanie samotné, ale preto, aby svoju zbierku zveľaďoval , aby mohol kúpiť iný obraz, ktorý mu zbierku doplní smerom, ktorý sa časom mení a vyvíja. A sme opäť pri cenovom precedense, poplatkoch aukčnej spoločnosti, DPH. Ale za čo nakúpiť, keď sa nič nedá predať? V tomto kruhu sa bankových klamlivých, myslím 4,5% (klamlivých pretože za 4 roky) z vkladu ukazuje ako skvelá investícia. A samozrejme, v takomto prostredí trhu s výtvarným umením, kedy čestný predávajúci musí zákonite prerobiť, sa dá zarobiť len na falzifikátoch. Preto je tu vždy veľké riziko, že zberateľ nakúpil falzá, alebo mu originál prehlásia za falzifikát. A to je ako vklad do nebankového subjektu. Takto postihnutí sa môžu združovať a stretávať. A ešte aj nadávať. Najlepšie na vládu. Precedensov je veľa stačí zalistovať v príhovoroch PhDr. Abelovského, Dr. Krajňáka, v tlači a pod. Na jeden a ten istý obraz existuje niekoľko znaleckých posudkov, ktoré si protirečia ,a to zásadným spôsobom. Ako asi má rozhodnúť v takomto prípade prvostupňový súd, tj. samosudca okresného súdu , ktorý rozhoduje (t.j. rozumie) aj o osvojení dieťaťa, o výživnom, o nárokoch z vád tovaru a diela, o násilných trestných činoch? Iste existujú odvolacie súdy aj dovolací Najvyšší súd, kde rozhodujú senáty, ale rozumejú traja členovia senátu ,ktorí sú v problematike laici veci viac, ako jeden znalec? Ale pri všetkej úcte k nášmu súdnictvu (resp. každý podľa toho, koľko mu z tej úcty zostalo), pripusťme a uznajme že súd rozhodol spravodlivo, aj keď neviem ako a ako to bolo nakoniec v tomto prípade. Ako je to však s vymožením svojho práva na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku? To je ďalšia, často neriešiteľná vec u nás. Človek má v rukách papier, za ktorý musel zaplatiť súdne trovy, trovy právneho zastupovania…a často už nič viac, ako ten drahý papier.
Ale falzifikáty nie sú problémom iba nášho trhu. Nie tak dávno sme sa mohli dozvedieť že falzifikáty zdobili aj najvýznamnejšie svetové galérie, pritom obrazy schvaľovali kolégia najvýznamnejších svetových odborníkov.

Ako by asi znela dobrá rada v takej neutešenej situácii? Kúpiť si len jeden obraz za nízku cenu, taký do ktorého sa kupujúci zamiluje na celý život, nebude ho chcieť nikdy predať, ani sa na žiaden iný pozerať, uzamkne ho niekde aby ho nikto iný nevidel, aby mu nepovedali že má predražené dielo podpriemernej kvality alebo dokonca falzifikát? Ale nič netrvá večne, ani láska k jedinej olejomaľbe. Neexistuje všeliek na všetky problémy.
Nechcem ani spochybňovať opodstatnenosť obchodníkov s výtvarnými dielami, ani ich kompetentnosť. Predovšetkým PhDr. Abelovský so spoločnosťou SOGA sa zaslúžili o samotný vznik verejne prehľadného obchodu s výtvarným umením na Slovensku, stanovili obchodné precedensy, obchodné renomé autorov, kultivovali zberateľov. Nechceme ani nedokážeme a ani nie je naším zámerom konkurovať zavedeným aukčným spoločnostiam v obchode s výtvarnými dielami. Naša nezisková organizácia Občianske združenie ROKOKOVÝ KAŠTIEĽ ŠACA iba ponúka všetkým tým , ktorí sa v tomto texte našli so svojím problémom, aby nemuseli čakať nevedno do kedy, ale aby si mohli svoje túžby po obmenách svojej zbierky splniť ihneď ,alebo založiť zbierku prvým obrazom teraz a nečakať na lepšie časy.
Na našej stránke môže každý ponúknuť svoje dielo na predaj, vystaviť ho v Rokokovom kaštieli v Šaci, v uvedenom termíne výstavy a predať ho a rovnako kúpiť obraz z ponúknutých diel a to bez poplatkov. Občianske združenie iba kupujúcich i predávajúcich, rovnako ako všetkých návštevníkov kaštieľa, alebo týchto stránok úctivo poprosí o príspevok na záchranu fresky Erazma Schrotta v Rytierskej sále kaštieľa o Antóniovej výprave do Egypta. Príspevok si však každý stanovuje sám.
Naše Občianske združenie si tiež vyhradzuje právo, nezaradiť do ponuky obrazy dekoratívneho charakteru bez umeleckej hodnoty, obrazy neprimeranej požadovanej ceny a obrazy kde vzniknú akékoľvek pochybnosti o tom že sa nejedná o originál, alebo obrazy kde vzniknú pochybnosti o pôvode. Odborné posúdenie a odporúčania nezaradiť obraz do ponuky urobia pre nás vždy externí znalci na naše náklady. Zaradením do ponuky však nepreberáme zodpovednosť za pravosť diela, tá je vždy na strane predávajúceho a kupujúceho. Odporúčame im preto opatriť obraz na rube podpismi a riadiť sa pri kúpe odporúčaniami znalcov ktorým dôverujú.
Zdôrazňujeme , že obrazy nezostávajú v našej držbe, ani v našich priestoroch, ale budú predávajúcim na jeho náklady v deň predajnej výstavy donesené a po ukončení výstavy odnesené pôvodným alebo novým vlastníkom preč.
Rovnako uvítame zberateľov, ktorí budú ochotní podeliť sa na jeden deň výstavy so svojimi dielami a vystavia ich aj keď ich nechcú predať.

Ing. Lubomír Homa
Predseada Predstavenstva