O nás

ex14 Občianské združenie “Rokokový kaštieľ Šaca” je dobrovoľným neziskovým združením občanov vyvíjajúcin činnosť smerujúcu k uspokojeniu záujmov a potrieb v oblasti histórie, architektúry a umenia, najmä pri obnove kulturnej pamiatky ROKOKOVÝ  KAŠTIEL ŠACA zapísaného v UZPF SR pod č. 4127/0, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kulturného života.

Identifikačné údaje občianského združenia :

Názov: ROKOKOVÝ KAŠTIEĽ ŠACA
Sídlo: Šemšianska 139/4, 040 15 Košice – Šaca
IČO: 42 240 689
Dátum vzniku: 31.12.2010
DIČ : 2023227877