Inssan spol. s r.o.

Každoročne udeľuje časopis Pamiatky a múzeá – kultúrna revue pre kultúrne dedičstvo, výročnú cenu časopisu, spoločne s vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Sloven­skej republiky. Je to prestížna cena za najvýznamnej­šie diela a činy z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok. V rámci kategórie Akcia – netradičné podujatie  dostal ocenenie za rok 2004 aj Ing. Ľubomír Homa, vlastník kaštieľa v Košiciach-Šaci za príkladný prístup k obnove.